Čištění filtru pevných částic (DPF, FAP)

Filtr pevných částic DFP nebo FAP se používá u vznětových motorů od nástupu emisní normy EURO 4. Konstrukce filtru je přizpůsobena tak, že výfukové plyny jsou nuceny procházet porézní stěnou, kde se pevné částice /saze/ vzniklé spalováním paliva zachycují a nepronikají dále z vozidla do ovzduší které dýcháme. Každý filtr má svoji kapacitu, postupem času se jeho stěny zanesou. Zanášení kanálku filtru způsobuje podtlak ve výfuku a snižuje výkon motoru. Proto je nutné tyto částice z filtru odstranit.